Alcoholverbod in Brussel breidt uit

BRUSSEL | Op 5 oktober voerde de Stad Brussel het vernieuwde alcoholverbod in. Doordat het overlastprobleem zich verplaatste, heeft het stadsbestuur het gebied uitgebreid. Maar wat houdt dat verbod in en wat zijn de effecten?

In februari had de Stad Brussel al een alcoholverbod ingevoerd. Dat hield in dat het niet toegestaan was om op openbare plaatsen alcohol te consumeren. Dat kondigde Phillipe Close (PS), burgemeester van Stad Brussel, in La Dernière Heure aan. In het begin gold de maatregel enkel in de voetgangerszone tussen middernacht en zes uur ’s ochtends. Na een half jaar ging het stadsbestuur de proefperiode beoordelen.

Sinds 5 oktober heeft Stad Brussel die zone uitgebreid. Naast de voetgangerszone, is het verbod nu ook van kracht in een groot deel van het centrum. De nieuwe perimeter loopt van de Antoine Dansaertstraat tot aan de Boudewijnlaan, maar op de Grote Markt geldt de maatregel niet. Daarnaast is het verbod nu geldig gedurende de hele dag. Je mag wel nog alcoholische dranken in de winkel kopen of iets op een terras drinken. Een jaar later zal de Stad het verbod evalueren.

Het verbod kwam er na verschillende klachten. Bovendien merkten de gemeenschapswachten tijdens hun observatie op dat dronken mensen heel wat onrust veroorzaakten in publieke ruimtes. Het overlastprobleem verplaatste zich steeds meer naar andere zones van de stad. Dat zorgde ook voor afval. “Vuilnisbakken liepen over met flesjes en blikjes van alcoholische dranken”, volgens Maude Glorieux, verantwoordelijke op de dienst Openbare Rust en Centrale Lanen. “Er was duidelijk een verschuiving en daardoor hebben we besloten om de perimeter uit te breiden.”

Ondanks het alcoholverbod op de Nieuwe Graanmarkt ligt er nog steeds afval van alcoholische dranken. © Amy Van Parys

Boete van maximaal 350 euro

“We hebben met lokale hulpverenigingen overlegd om de problematiek aan te pakken”, zegt Glorieux. “Het gaat om organisaties die werken met mensen met een verslavingsproblematiek, dak- en thuislozen, mensen die hulp kunnen gebruiken. Die verenigingen werken sowieso al in het centrum en nemen ook een verantwoordelijkheid op. Zij zullen in dialoog gaan met de mensen die het verbod overtreden en staan ook voor hen klaar indien nodig”, vult Elvira Buijink aan. Zij werkt ook op de dienst Openbare Rust en Centrale Lanen. “Het verbod is er om de situatie beter onder controle te houden en dus op een preventieve manier te werken.”

Verder is het verbod niet enkel een voorzorgsmaatregel. Er hangen ook geldboetes vast aan de inbreuken op het verbod. De website van de Stad Brussel vermeldt dat wie het verbod overtreedt, een boete van maximaal 350 euro riskeert. Als een persoon meerdere keren inbreuk maakt op het alcoholverbod, dan zal er een hogere sanctie opgelegd worden. Maude Glorieux: “Het is vooral de bedoeling om groepen te benaderen en te wijzen op de overlast die ze bezorgen.”

Effecten van alcohol

De belangrijkste reden om het verbod in te voeren is dat er alcoholgebruikers zijn die overlast met zich meebrengen en dat kan zorgen voor een onveilig gevoel in het stadscentrum. Alcohol correspondeert vaak met geweld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een rapport van de Hoge Gezondheidsraad, een wetenschappelijk adviesorgaan van de federale overheid: “Alcohol speelt een belangrijke rol bij agressie en allerhande vormen van criminaliteit, in het bijzonder bij geweldmisdrijven. Alcoholconsumptie verhoogt de frequentie en de mate van agressief gedrag, en het effect is sterker naarmate de dosis hoger is.” De Hoge Gezondheidsraad analyseert ook verschillende studies. Uit een van die onderzoeken komt naar voren dat bij bijna 50% van alle criminele acties alcohol betrokken is.

Alcohol is en blijft daarnaast ook nog een drug. Het werkt verdovend op de hersenen volgens de website van Druglijn, een informatiepunt over drugs. Het reactievermogen daalt en dat betekent dat het lichaam trager reageert. Tegelijk stijgt je zelfvertrouwen, wat kan leiden tot roekeloosheid. In sommige gevallen vertaalt zich dat in geweld. Alcohol heeft dus een verband met agressie en is een oorzaak van de overlast in die Brusselse problematiek. Een uitbreiding van het alcoholverbod zou dat moeten tegengaan.

Voor meer informatie over waar het verbod geldt, kan je terecht op www.brussel.be/alcoholverbod.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *